+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

ელექტრო ქსელის მოდერნიზაცია


ელექტრო ქსელის მოდერნიზაცია


დამკვეთი: შპს „საქინვესტი“

პროექტის დაკვეთა განხორციელდა 2019 წლის 6 დეკემბერს.

პროექტი დასრულდა 2020 წლის 8 იანვარს.

დაკვეთის საგანს წარმოადგენდა  ქ. თბილისში, აგლაძის ქ. № 32 მდებარე შენობის არსებული ელექტრო ქსელის მოდერნიზაცია.