+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00
ტექნოლოგიური ექსპერტიზა

ტექნოლოგიური ექსპერტიზა

ვრცლად
მშენებლობის აუდიტი

მშენებლობის აუდიტი

ვრცლად
ჰაერის არარეაგენტული დეზინფექციის აპარატი

ჰაერის არარეაგენტული დეზინფექციის აპარატი

ვრცლად
მეწარმე სუბიექტის სტანდარტის შემუშავება

მეწარმე სუბიექტის სტანდარტის შემუშავება

ვრცლად
ტექნოლოგიური ბარათის შექმნა

ტექნოლოგიური ბარათის შექმნა

ვრცლად
საწარმოს შიდა სტანდარტის შედგენა

საწარმოს შიდა სტანდარტის შედგენა

ვრცლად
ეტიკეტის შედგენა

ეტიკეტის შედგენა

ვრცლად
მზის განახლებადი ენერგია

მზის განახლებადი ენერგია

ვრცლად