+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00
რძის გადამუშავება და წარმოება

რძის გადამუშავება და წარმოება

ხილის შრობა

ხილის შრობა

„ჰორეკა“- კაფეტერია , რესტორანი, სასტუმრო,  მარკეტი

„ჰორეკა“- კაფეტერია , რესტორანი, სასტუმრო, მარკეტი

ცხიმ-პროდუქტების წარმოება

ცხიმ-პროდუქტების წარმოება

საკონდიტრო წარმოება

საკონდიტრო წარმოება

სასათბურე მეურნეობა

სასათბურე მეურნეობა

კონცენტრატების და წვენების წარმოება

კონცენტრატების და წვენების წარმოება

პურ-ფუნთუშეულის წარმოება

პურ-ფუნთუშეულის წარმოება

თაფლის წარმოება

თაფლის წარმოება

მეფრინველეობა

მეფრინველეობა

ხილ-ბოსტნეულის შესანახი სამაცივრე მეურნეობა

ხილ-ბოსტნეულის შესანახი სამაცივრე მეურნეობა

საკონსერვო წარმოება

საკონსერვო წარმოება

სოუსების წარმოება

სოუსების წარმოება

კომბინირებული საკვების წარმოება

კომბინირებული საკვების წარმოება

მეღვინეობა

მეღვინეობა

ექსტრუზია

ექსტრუზია

ხორც-პროდუქტების წარმოება გადამუშავება

ხორც-პროდუქტების წარმოება გადამუშავება

ნახევარ ფაბრიკატების წარმოება

ნახევარ ფაბრიკატების წარმოება

თევზის გადამამუშავებელი საწარმო

თევზის გადამამუშავებელი საწარმო

ხილ-ბოსტნეულის შოკური გაყინვა

ხილ-ბოსტნეულის შოკური გაყინვა

მეცხოველეობა

მეცხოველეობა

ალკოჰოლური სასმელები

ალკოჰოლური სასმელები

ყველა ტიპის სასაკლაოს პროექტირება

ყველა ტიპის სასაკლაოს პროექტირება

მარცვლეულის ღრმა გადამუშავება

მარცვლეულის ღრმა გადამუშავება

სასაწყობე და სამაცივრე მეურნეობა

სასაწყობე და სამაცივრე მეურნეობა

მემცენარეობა

მემცენარეობა

სამოქალაქო და სხვა ნაგებობები

სამოქალაქო და სხვა ნაგებობები

სამედიცინო ინფრასტუქტურა

სამედიცინო ინფრასტუქტურა

სახანძრო უსაფრთხოების სისტემები

სახანძრო უსაფრთხოების სისტემები

მეხამრიდი

მეხამრიდი

სარწყავი სისტემები, ნიადაგის დაშრობის სისტემები

სარწყავი სისტემები, ნიადაგის დაშრობის სისტემები

ლითონის დამუშავება

ლითონის დამუშავება

მერქნის გადამუშავება

მერქნის გადამუშავება

ენერგეტიკული ობიექტები

ენერგეტიკული ობიექტები