+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

ლუდჩამოსასხმელი ხაზის ტრანსპორტიორის გადახურვა


ლუდჩამოსასხმელი ხაზის ტრანსპორტიორის გადახურვა


დამკვეთი:  ლუდსახარში საწარმო ,,აისის ჯგუფი,,

პროექტის დაკვეთა      მოხდა 2018  წლის    მაისში

პროექტის დამუშავება  დამთავრდა 2018  წლის   ივლისში

 

დაკვეთის საგანს  წარმოადგენდა-ლუდჩამოსასხმელი   საწარმოს ტექნოლოგიური ხაზის მოდერნიზაცია.

  კომპანია შპს „ინოსისტემმა“  აღნიშნული  საწარმოს პროექტისათვის შესაბამისი დარგის პროფესიონალ სპეციალისტთა გუნდის  მონაწილეობით  ამ დავალებულ    ოპერაციას   წარმატებით გაართვეს თავი და განახორციელეს ლუდჩამოსასხმელი ხაზის მოდერნიზაცია.კონკრეტულად _-შესრულდა ლუდჩამოსასხმელი  ხაზის ტრანსპორტიორის გადახურვა, სპეციალური მასალებით, რაც იყო დამკვეთის მოთხოვნა.    

ჩვენი კომპანიის სპეციალისტთა ჯგუფის მიერ  მზა პროექტი  ჩაბარდა  დათქმულ ვადებში.