+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

ბუნებრივი აირით მომარაგების პროექტი


ბუნებრივი აირით მომარაგების პროექტი


ბუნებრივი აირით მომარაგების პროექტი სამშენებლო ნორმებისა და წესების გათვალისწინებით;

ტექნიკური პირობა ბუნებრივი აირის დისტრიბუტორი კომპანიიდან;

საინჟინრო გეოლოგია;

ტოპო-გეოდეზიური სამუშაო;

საჭიროების შემთხვევაში საინჟინრო ჰიდროლოგია;

ჰიდრავლიკური გაანგარიშება;

სიტუაციური ნახაზი - გენგეგმა;

სამუშაო გეგმები;

პროექტის შეთანხმება საპროექტო გაზსადენის სხვა კომუნიკაციებთან გადაკვეთისა და მიახლოების შემთხვევაში. გაზმომარაგების უსაფრთხოების ნორმების გათვალისწინებით;

განმარტებითი ბარათი;

შრომის ორგანიზების პროექტი;

ხარჯთაღრიცხვა.