+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

სამეცნიერო-ტექნოლოგიური პარკი


სამეცნიერო-ტექნოლოგიური პარკი


სამეცნიერო ტექნოლოგიური პარკი უზრუნველყოფს განსაზღვრულ სივრცეში უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის,სამეცნიერო-კვლევითი  დაწესებულებებისა და ინოვაციური საქმიანობის სუბიექტებისათვის ინფრასტრუქტურული და პროფესიული მომსახურების გაწევას.

პროფესიონალური რესურსები მიზნად  ისახავს ემსახუროს საქართველოში ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკის განვითარებას.. ასევე  თამამშრომლობას  და ახალი ტექნოლოგიების  შესაძლო  უსწრაფეს გამოყენებას, ახალი პროდუქტისა და მომსახურების შექმნას და ბაზარზე გატანას.