+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

სიტეკ რუსეთი


სიტეკ რუსეთი


„ინოსისტემსსა“და „სიტეკ რუსეთს“ შორის გაფორმებულია თანამშრომლობის მემორანდუმი. ჩვენ კომპანიებს აქვთ წარმატებული თანამშრომლობის რამდენიმე წლიანი გამოცდილება.

„სიტეკ რუსეთს“ აქვს მულტიდისციპლინარული საპროექტო, საინჟინრო და საკონსულტაციო მომსახურება ენერგეტიკისა და სხვა მაღალტექნოლოგიური მრეწველობისთვის პროექტირებისა და მშნებლობის ყველა ეტაპზე.

რუსულ და სხვა ბაზრებზე მუშაობის ინტენსიური გამოცდილება იძლევა პროექტირების თანამედროვე ტექნოლოგიების მაქსიმალურ გამოყენებას პროექტების რეალიზაციისთვის, რომლებიც სრულად შეესაბამება ადგილობრივ პირობებსა და მარეგულირებელი ორგანოების მოთხოვნებს.