+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

რეგიონი


რეგიონი


„ინოსისტემსა“და „რეგიონს“ შორის გაფორმებულია თანამშრომლობის მემორანდუმი. ჩვენ კომპანიებს აქვთ წარმატებული თანამშრომლობის რამდენიმე წლიანი გამოცდილება.

შპს „რეგიონი“ - ეს არის საპროექტო-საინჟინრო კომპანია მომსახურების ფართო სპექტრით. ორგანიზაციის სპეციალისტები პროფესიონალურად გადაწყვეტენ ნებისმიერ საინჟინრო პრობლემას, რომლებიც წარმოიქმნება ობიექტის განხორციელების ნებისმიერ ეტაპზე.

შპს "რეგიონი" გთავაზობთ მრავალფეროვან მომსახურებას სხვადასხვა ტიპის სტრუქტურებისა და საინჟინრო ნაგებობების დაპროექტებისთვის.

ორგანიზაციის საქმიანობის სფეროში შედის უკვე არსებული ობიექტების შესწავლა მათი მდგომარეობის შესაფასებლად. კომპანია ახორციელებს ხარჯთაღრიცხვების შედგენას, სამუშაო დოკუმენტაციის შემუშავებასა და მშენებლობის დროს უკვე დაპროექტებული ობიექტის საავტორო ზედამხვედლობას.