+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

ფარმკონტრაქტი


ფარმკონტრაქტი


„ინოსისტემსა“და „ფარმკონტრაქტს“ შორის გაფორმებულია თანამშრომლობის მემორანდუმი. ჩვენ კომპანიებს აქვთ წარმატებული თანამშრომლობის რამდენიმე წლიანი გამოცდილება.

რუსეთის წამყვანი ქიმიოფარმაცევტული ჰოლდინგი ახორციელებს ფარმაცევტული, ქიმიური, კვების საწარმოების, ქიმიური სინტეზის, ნავთობქიმიური, მიკრობიოლოგიური, ხარისხის კონტროლის, სასწავლო და ანალიტიკური ლაბორატორიების კომპლექსურ შექმნასა და აღჭურვას.

საპროექტო, სამშენებლო და საინჟინრო გადაწყვეტილებების კონსოლიდაცია სხვადასხვა მწარმოებლების ცალკეულ დანადგარებთან ერთად ერთიან ტექნოლოგიურ ხაზში ერთი შემსრულებლის ხელში დამკვეთს საშუალებას აძლევს მიიღოს წარმატებული პროექტი დანიშნულ ვადებში.